ردیابی و تامین آب به روش الکترومغناطیس
نويسندگان
پيوندهای روزانه

1- کوچک و قابل حمل بودن دستگاه در تمام شرایط مکانی ( وزن دستگاه kg2  است).

2- جلوگیری از هدررفت زمانی و ارائه پاسخ صریح با ذکر مسائل فنی و علمی در بخش آب زیرزمینی.

3-  جلوگیری از هدر رفت مالی نسبت به سایر روشهای اکتشاف منابع آب زیرزمینی.

4-  تعیین مسیر حرکت آب زیرزمینی و حریم کمی و کیفی چشمه ها، مشخص نمودن مسیر آلاینده های چشمه ها، منابع آب زیرزمینی، تفکیک و تعیین میادین آب از منظر پتانسیل آن ( ضعیف، متوسط، قوی) تعیین عمق سنگ کف به روش نقطه ای از طریق ردیاب آب زیرزمینی که نسبت به سایر روشهای معمول مطالعات آب زیرزمینی شامل روشهای ژئو فیزیکی ، لرزه سنجی ، مغناطیس سنجی و ...... برتری اطلاعات همزمانی خواهد داشت.

5- استقرار سونداژ الکترومغناطیس جهت بررسی تعیین عمق آب زیرزمینی وتعیین  مسیر فرار و تخلیه آب زیرزمینی، نشست آلودگی از مخازن بزرگ و کوچک زیرزمینی، تفکیک لایه آبدار و تعیین ضخامت اشباعی و مشخص نمودن عمق سنگ کف به صورت نقطه ای و شعاعی با وسعت حدود چندین کیلو متر که در سایر روشهای معمول اشاره شده قابلیت بررسی و استخراج اطلاعات در شعاع منطقه بندرت وجود خواهد داشت.

6- عدم استقرار کمپ مطالعاتی جهت اجرای پروژه های منابع آب زیرزمینی وتعیین محل حفر چاهها در سازند های آهکی ، آبرفتی، ساحلی و ترسیم پروفیل های قائم لایه های آبدار، بصورتی که با بکارگیری سایر روشها به علت صرف هزینه زیاد ، پایین بودن سرعت استخراج اطلاعاتی ، عدم قابلیت خروج داده ها ی به صورت نقطه ای، استقرار کمپ مطالعاتی در منطقه از ضروریات است.

7- ضمانت اجرای پروژه منابع آب زیرزمینی به میزان 80-70 درصد.

8- ردیابی آب زیرزمینی به روش نوین الکترومغناطیس و برآورد احتمالی حجم آبخوان ، غنای آبی  و تخمین منطقی از پتانسیل آبی منطقه قبل از حفر چاهها و پروژه اجرائی و رسم منحنی های قائم ضخامت لایه آبدار.

9- تعیین محل بهترین نقاط حفر چاههای مشاهده ای و اکتشافی.

10- تعیین و تکفیک لایه  آبدار با ضخامت اشباعی ، حد آب شور و شیرین، مشخص کردن مسیر اصلی آلودگی آب زیرزمینی و چشمه ها قبل از انجام پروژه اجرایی صورت می گیرد اما سایر روشها جهت اکتشاف آب زیرزمینی عاری از چنین ویژگیهاست.

12- ردیاب آب زیرزمینی به شیوه جدید ارائه شده در شرایط بحرانی به ویژه فصول کم آبی و خشکسالی (به علت صرف هزینه مالی و زمان کم) کاربردی خیلی بیشتر نسبت به سایر روشهای اکتشافی منابع آب زیرزمینی دارد.

13- همزمانی درارائه و استخراج اطلاعات از موضوعات مختلف آب زیرزمینی.

14- انجام مطالعات صحرائی در حوزه های آبریز اعم از ارتفاعات و دشت و نقاط جغرافیایی صعب العبور که امکان استقرار سایر روشهاوجود ندارد.

15- انجام مطالعات صحرائی در مناطق دارای پستی و بلندی کم و زیاد ( مختلف) که برای سایر روشها یا امکان مطالعه وجود ندارد و یا دچار خطاهای زیادی خواهد شد.

16- عدم محدودیت در شرایط آب و هوایی و زمین شناسی مختلف.

17. امکان انجام مطالعه آبهای زیرزمینی در مساحت زیاد در مدت زمانی بسیار اندک نسبت به سایر روشهای اشاره شده.

18- پاسخگویی به شبهات و موارد خاص منطقه به صورت تعویض شرایط دستگاه در منطقه.

19- بررسی کیفی آب زیرزمینی در جهات قائم و طولی.

20- پیشنهاد عمق حفر چاه جهت استحصال آب زیرزمینی متناسب با نیاز آبی و نوع کشت و امکان یا عدم امکان پروژه
[ دوشنبه 19 اسفند1387 ] [ 16:9 ] [ آزاد رایانه ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
2734802