ردیابی و تامین آب به روش الکترومغناطیس
نويسندگان
پيوندهای روزانه
* فروش و واگذاری دستگاه بهمراه 2 روز دوره آموزشی در مرکز رشد استان مازندران (ساری) بر گزار میگردد.

کلیه دانشجویان ، لازم است قبل از خرید و حضور در کلاس ، کلیه مطالب وبلاگ را مطالعه نمایند.

دارا بودن تخصص آب زیرزمینی، زمین شناسی و یا رشته های مرتبط و علاقه مندی ، مهم و اثر گذار است.

قیمت دستگاه در این مرحله 13 میلیون و پانص هزار تومان تعیین گردید.

 

[ سه شنبه 14 بهمن1393 ] [ 10:9 ] [ آزاد رایانه ]
[ یکشنبه 25 آبان1393 ] [ 10:26 ] [ آزاد رایانه ]
* امکان ردیابی و شناسایی مسیرهای فرار آب و مخازن آبخوانهای ژرف کشور فراهم گردیده است. این اطلاعات تنها از طریق مراجع دولتی ارایه خواهد شد.

*مطالعات ردیابی و تعیین محل حفر چاه در مجموعه گل و گیاه خمین ، سنقر ، اسد آباد ، سرپل ذهاب و ایلام با موفقعیت انجام گردید.

* مرجله اول مطالعات ردیابی و تعیین محل حفر چاه در سازندهای سخت آهکهای آسماری و سروک در منطقه کوهدشت لرستان باتفاق شرکت مهندسین مشاور آبدان فراز انجام گردید.

* مطالعات ردیابی و تفکیک لایه های آبدار در شعاع حریمی 250 متری چاههای منطقه دوحصاران آیسک و سرایان ، سرآسیاب 6 کرمان و سلطانیه زنجان با اعماق 368 متر برای اولین بار در ایران در مرداد ماه سال جاری انجام گردید.

* در نیمه اول سال جاری بیش از 800 نقطه مطالعاتی در کشور مورد مطالعات ردیابی و تفکیک لایه های آبدار قرار گرفته است.

* تذکر جدی به وزارت نیرو و کشاورزان کشور:         بر اساس مطالعات صورت گرفته در طی 10 ساله قبل تاکنون توسط تیم تحقیقاتی اینجانب بطور عملیاتی در کشور ،مشخص گردیده است که بخش قابل توجهی از آبخوانهای کشور از دست رفته است و در شرایط فعلی با توجه به تغییر اقلیم های صورت گرفته بیم آن می رود که با افزایش عمق چاهها ، کشور دچار فاجعه بزرگی گردد. لذا از تمام مسئولین و کشاورزان عزیر عاجزانه تقاضا دارم مصرف بهینه آب و تغییر الگوی کشت را در دستور کار خویش قرار دهند. 

* ردیابی و مسیر یابی تعیین انشعابات غیر مجاز لوله های آب شرب شهری و روستایی با دقت بالا فراهم شده است.

* امکان تجاری سازی دستگاه در سطح نیمه صنعتی در مرکز رشد استان مازندران و بصورت شرکت دانش بنیان فراهم گردید.

* ردیابی و مسیر یابی قناتهای قدیمی در محدوده های شهری با دقت بالا فراهم گردید.

 

- مرحله سوم دوره آموزشی در تاریخ 1/4/93 به اتمام رسید.

1- دوره آموزش یک روزه در سازمان مدیریت منابع آب ایران

2- دوره آموزشی یک روزه در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری استان مازندران

3- دوره آموزشی یک روزه در شرکت آب منطقه ای مازندران

4- دوره آموزشی یک روزه در موسسه آب و برق استان مازندران

5- دوره آموزشی یک روزه در شرکت های آب منطقه ای ایلام و کرمانشاه

 6- مطالعات ردیابی سد آزادی کرمانشاه با موفقعیت انجام گردید. 1392

7- مطالعات ردیابی مسجد امیر چخماق یزد انجام گردید.1392

8- مطالعات ردیابی تغذیه واداری بندر طاهری عسلویه انجام گردید.1392

9- مطالعات ردیابی اثرات احداث تونل انتقال آب سبزه کوه - چغاخور کوه کلار انجام گردید. 1392

11- مرحله دوم دوره آموزشی و واگذاری دستگاه در تاریخ 92/12/9 به اتمام رسید.

[ شنبه 15 تیر1392 ] [ 13:0 ] [ آزاد رایانه ]
بکارگیری  روش نوین الکترومغناطیس در بررسی امکان تغذیه واداری آبخوانهای ساحلی

                                              سید مهدی عمادی - محمد تقی عظیمی

1- شرکت آب منطقه ای مازندران،hydroemadi@yahoo.com

2- شرکت آب منطقه ای مازندرانazimi_mohamad@yahoo.com

 

چکیده :

در شرایط فعلی برای مطالعات آبخوانهای ساحلی در مجاورت دریا و اقیانوسها، جهت تعیین بهترین مکان های تغذیه واداری برای تأمین آب کارخانه های آب شیرین کن از طریق حفر چاه ، روشهای مختلفی وجود دارد(ژئوالکتریک، ژئومغناطیس ، لرزه سنجی و...) که هر یک از این روشها دارای محدودیتهای خاصی چون زمانبر بودن، پرهزینه بودن و نیاز به استقرار کمپهای مطالعاتی می باشند. استفاده از روش نوین الکترومغناطیس ( صفحه ای ، خطی و نقطه ای ) ابداعی (پذیرفته شده در سومین جشنواره نوع آوری و اختراعات کشور در سال 1388 و تحت حمایت ملی نخبگان کشور) که برای اولین بار در کشور توسط نویسنده این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،علاوه بر کاهش بسیار زیاد زمان و هزینه مطالعات ، تولید آمار و اطلاعات هم زمان کمی و کیفی سفره های ساحلی(هیدروژئولوژی) و تفکیک خطی(ردیابی آب زیرزمینی) و نقطه ای(نصب سونداژهای الکترومغناطیس) لایه های آبدار را بهمراه ارایه فرمولهای کاربردی منطبق و متناسب با هیدرولیک آب زیرزمینی را در مطالعات صحرائی ارائه می دهد که فاقد هر گونه محدودیت مکانی ، توپوگرافی، آب و هوایی و یا تاثیرپذیری توسط امواج مزاحم محلی می باشد.

بدین منظور مطالعات الکترومغناطیس(نقطه ای-خطی-صفحه ای) جهت بررسی امکان تغذیه واداری آبخوان ساحلی کمپ مهندسی فاز 12 عسلویه(سواحل خلیج فارس) برای تأمین آب (200  لیتر در ثانیه) کارخانه آب شیرین کن از طریق حفر چاه در عرض 2 کیلومتری ساحل دریا در دستور کار قرار گرفت . با استفاده از این شیوه اطلاعات هم زمان شامل سطح آب زیرزمینی ،سنگ کف، تفکیک لایه های آبخوان ، تعیین خط عرضی هیدرولیکی تغذیه واداری درامتداد عمود بر ساحل و زون بندی کمی (پتانسیل آبی)مناطق ساحلی برای اولین بار در کشور انجام گردید.

اطلاعات و نقشه های تولید شده حاصل از این روش با بررسی های اکتشافی و آزمایش پمپاژ 4 حلقه چاه محفوره در منطقه مورد مطالعه(مطالعات تکمیلی) مقایسه و تطبیق داده شده و مشخص گردید که اطلاعات حاصل از این روش (بلحاظ تنوع اطلاعات خروجی) کاملاً منطبق با اطلاعات اکتشافی بوده و می تواند بعنوان یک روش جدید در صنعت آب کاربرد متنوعی و وسیعی داشته باشد.

 واژگان كليدي: تغذیه واداری،الکترومغناطیس،آزمایش پمپاژ،آب شیرین کن،آبخوان ساحلی

 

تلفیق بکارگیری روش نوین الکترومغناطیس و معادلات هیدرولیک آب زیرزمینی درتعیین شعاع حریم واقعی چاههای بهره برداری و پارامترهای آبخوانهای آزاد

سید مهدی عمادی 1، محمد تقی عظیمی 2

1- شرکت آب منطقه ای مازندران،hydroemadi@yahoo.com

2- شرکت آب منطقه ای مازندرانazimi_mohamad@yahoo.com

                                      

چکیده :

   در تحلیل مطالعات منابع آب زیرزمینی، برآورد دقیق پارامترهای هیدرودینایک آّبخوانها (T،R0 )بعنوان مهمترین ابزار جهت تعیین شعاع حریم چاهها، تعیین محل حفر چاهها، حجم ورودی و خروجی آب زیرزمینی، کاهش حجم مخازن، تغذیه مصنوعی آبخوان و برنامه ریزی منابع آب می باشند. آزمایشات پمپاژ طویل المدت چاهها بعنوان بهترین روش جهت تعیین این پارامترها، کاربرد وسیعی داشته و استفاده از روشهایی چون تایس، ژاکوب، هانتوش وغیره در برآورد و تحلیل پارامترهای اشاره شده نقش بسزائی دارند. با توجه به اینکه جداول افت – زمان آزمایشات پمپاژ عموماً بر اساس یک یا دو حلقه چاه مشاهده ای در مجاور چاه پمپاژ انجام می پذیرد، اولاً محدودیت و خطای روشهای اشاره شده دوچندان میگردد، ثانیاً بعلت زمانبر بودن، پرهزینه بودن و کمبود نیروهای متخصص و تحلیل گر،عموماً آزمایشات پمپاژ متعدد و جدید در یک دشت انجام نمی پذیرد و یا بصورت محدود انجام و سرانجام باعملیات درون یابی بر روی نقشه ها ، برای سایر مناطق فاقد آمار تعمیم داده شود.این اطلاعات در طول زمان دچار تغییر گشته و در تحلیلهای نقطه ای نیز مشکلات زیادی ایجاد می نماید.

   بدین منظور با بکارگیری روش نوین الکترومغناطیس(نقطه ای و خطی) که برای اولین بار توسط نویسنده این مقاله ابداع(اختراعات و اکتشافات کشور)و در طی 7 ساله اخیر در مناطق مختلف کشور بکارگیری شده است، سعی گردید با استفاده از فرمولهای هیدرولیک آب زیرزمینی و دستگاه الکترومغناطیس، روشی ارائه گردد که ضمن رعایت کلیه مراحل آزمایشات پمپاژ، شعاع حریم واقعی چاه در طول بهره برداری (R0) از طریق نصب رابطهای زمینی (نقش چاه مشاهده ای را دارند)و ایجاد یک ماتریسی از سونداژها در اطراف چاه پمپاژ و تولید اطلاعات افت–زمان و افت –فاصله تعیین و در نهایت میزان T (ضریب آبگذری)بدون نیاز به رسم نمودارهای مربوطه برآورد گردد.

   بر اساس روش فوق (در محدوده سایت فاز 12 عسلویه) شعاع حریم و ضریب T برای دو حلقه چاه بهره برداری مجاور هم که بطور هم زمان تحت آزمایش پمپاژ قرار گرفته اند برآورد و نتایج مطالعات با سایر روشهای موجود(تایس و ژاکوب) مقایسه و برتریهای این روش بلحاظ سرعت مطالعه، تنوع خروجی اطلاعات ، هزینه مطالعات واز همه مهمتر دقت برآوردR0 و T بدون نیاز به حفر چاه مشاهده ای ارائه گردید. نتایج این روش نشان می دهد که در محدوده یک دشت می توان هر ساله تغییرات T، R0 و تداخل حریمی چاهها را بطور مستمر کنترل و با دقت بالا و مدت زمان اندک بروز رسانی نمود.

        واژگان كليدي:آبخوان،الکترومغناطیس،حریم چاه،تایس وژاکوب

  دانشگاه تربیت معلم   -  1391

 

A NEW APPROACH FOR GROUNDWATER STUDIES IN ARID REGIONS USING AN ELECTROMAGNETIC-BASED METHOD AND APPARATUS

 

Emadi Seyed Mehdi*[1], Nikravesh Fatemeh[2], Emadi Seyed Mostafa[3]

 

[1]Mazandaran Regional Water Organization ~ Hydrogeology ~ Sari ~ Iran, Islamic Republic of [2] Jouybar Islamic Azad University ~ Plant physiology ~ Jouybar ~ Iran, Islamic Republic of [3] Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University ~ Soil Science Department ~ Sari ~ Iran, Islamic Republic of

 Precise identification of groundwater reservoirs and characteristics in landscapes especially in arid regions will provide a good opportunity for decision makers to implement the site-specific land use management for sustainable agricultural production as well as de-desertification. Therefore, an electromagnetic-based method and apparatus is objectively patented to conduct the groundwater quantitative and qualitative studies in aquifers of alluvial, karstic and coastal areas. At this technique, there isn’t any need to send harmfully electromagnetic waves and to utilize the large equipments. Based on very low frequency radio electromagnetic-waves received by the apparatus, there aren’t any restrictions presented previously in other groundwater exploration methods such as differences in weather condition, topography and geography. Being portable and applicable in high speed and accuracy made this apparatus advisable and unique. In brief, the following parameters and functions would be determined accurately without any necessary drilled observation wells at approximately two working hours: •Measuring the depth to the free groundwater level from earth surface at any requested point •Locating the best drilling point for shallow and deep wells in lowest groundwater level from the earth surface and highest groundwater reservoirs •Measuring the saturation thickness of groundwater •Specifying the groundwater breakaway of dam foundations •Measuring the contaminated route and salinity changes of groundwater •Separating the fresh and sea water delimitations without any drilled observation wells This method was performed at high level of reliability in more than 500 calibrating sites and also accomplished more than 100 groundwater studies since  004.

 

[ پنجشنبه 23 خرداد1392 ] [ 10:33 ] [ آزاد رایانه ]

بنام خدا

 مدیران/مسئولین/کاشناسان/اساتید دانشگاه/دانشجویان/محققین محترم

 موضوع : تجاری سازی و انتقال تجربیات و تکنولوژی ردیابی آبهای زیرزمینی و آلودگی منابع آب با استفاده از دستگاه ردیاب الکترومغناطیس برای اولین بار در کشور (تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور)                                   

      فروش و آموزش تخصصی  دستگاه برای اولین بار در ایران

 با سلام و احترام

با توجه به اهمیت شناخت منابع آب زیرزمینی بلحاظ کمی و کیفی و برآورد دقیق پارامترهای آبخوان در حل مسائل و مشکلات آبخوانهای آبرفتی و سازند های سخت و بررسی شاخصهای آلودگی منابع آب، از دیر باز روشهای مختلفی در جهت بررسی و شناخت لایه های آب زیرزمینی و از همه مهمتر مسایل کیفی و آلودگی منابع آب و خاک مرتبط با آن در دنیا مرسوم بوده است که عموما در ردیف بررسی های ژئوفیزیکی و شاخه های مرتبط با آن(حفاری ، نمونه برداری و..) می باشد.(روشهای مغناطیس سنجی ، لرزه سنجی ، الکترومغناطیس ، ژئوالکتریک و ....) با توجه به محدودیتهای هر یک از روشهای فوق از لحاظ نوع روش مطالعاتی ، خروجی اطلاعات دریافتی و هزینه گزاف مطالعاتی، از سال 1382 تاکنون با استفاده از توانمندیهای داخلی و استفاده از خلاقیت مخترعین کشور توانسته ایم نوع آوری و اختراعات متنوعی را در بخش منابع آب و آلودگی در سطح کشور و جشنواره های ملی به ثبت برسانیم .

   در بخش آب زیرزمینی و آلودگی منابع آب و تفکیک آب شور و شیرین، چهار دستگاه با کاربردهای متنوع بهمراه فرمولهای هیدرولیکی و تفکیکی لایه های آب زیرزمینی(الکترومغناطیس ) ارایه و پس از گذراندن مراحل داوری، مورد حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور و پذیرفته شده دومین و سومین جشنواره نوع آوری و اختراعات کشور در سال 1389 قرار گرفته است و تاکنون نیز بالغ بر ۷۰۰۰نمونه کاری بصورت متقاضیان شخصی، و پروژه ای برای متقاضیان دولتی و نیمه دولتی، در سطح کشور از طریق این تیم تحقیقاتی در طی 10 سال قبل تاکنون انجام شده که در وبلاگ زیر ارایه شده است.

   این روش و دستگاه ارایه شده در کشور بعلت عملکرد کاربردی و وجود چهار ویژه گی خاص (سرعت ، تنوع اطلاعات ، دقت و هزینه کم مطالعات )، منحصر به فرد بوده و تاکنون نیز مورد توجه جدی نهادهای خصوصی و دولتی قرارگرفته است بطوریکه بعلت تنوع اطلاعات خروجی و ارایه آمار و اطلاعات کمی و کیفی از مناطق مختلف کشور و عدم وجود هر گونه محدودیت در مطالعات مانند سایر روشها و هزینه کم ، این روش و دستگاه را جزء روشهای مورد تقاضا قرار داده است و در طی 5 ساله اخیر نیز بکرار از طریق شبکه های مختلف صدا و سیما کشور بصورت مستند علمی و اخبارهای شبانگاهی پخش گردیده و در کنفرانسهای علمی بصورت مقالات داخلی و خارجی ارایه شده است .

   این روش و مبانی علمی آن در دنیا تنها در انحصار چند دانشمند آلمانی ، کانادایی ، اتریشی و آمریکایی (گروه Dowser) می باشدکه درطی20 ساله قبل تاکنون برخی از آنها مانند پروفسور بتس و هانس ریدر به کشورعزیزمان سفر نموده و مطالعاتی را بصورت نقطه ای انجام داده و در شبکه های متعدد معروف دنیا نیز مورد حمایت جدی قرار گرفته و سالانه دانشجویان مختلفی در سطوح کارشناسی ارشد و دکتری را مورد آموزش تئوری قرار می دهند و تعدادی از دستگاههای خویش را نیز با هزینه های کلان بفروش می رسانند که بعلت عدم انتقال مبانی علمی صحیح و یا تجربیات کاربردی، عملا کارایی نداشته و یا برای عمق های کمتر از 20 متر کارایی دارند.

   بر اساس تبادلات علمی صورت پذیرفته با برخی از معروفترین این دانشمندان در طی سالهای قبل تاکنون مشخص گردیده است که این دانشمندان تنها توانسته اند 3 پارامتراز پارامترهای آب زیرزمینی را از طریق این روشها ارایه دهند. در حالیکه این تیم تحقیقاتی توانسته است بیش از 21 پارامتر کمی و کیفی آب زیرزمینی را ارایه  و در سطح کشور تجربه نماید.

حال با توجه به توضیحات مختصری که ارایه شده است و از همه مهمتر بحث تجاری سازی و انتقال تجربیات علمی این روش و اختراع، و پاسخگویی به متقاضیان متعدد در سطح کشور که بصورت تلفنی و حضوری در حال پیگیری می باشد، لزوم ارائه تجربیات 10 ساله اخیر این تیم تحقیقاتی در کشور (موضوعات متنوع علمی وکاربردی)، ضروری تشخیص داده شده است تا علاوه بر ارایه مبانی علمی صحیح این روش در کشور و دنیا ، مقدمات پرورش نخبگان این بخش و انتشار آن در سطح استانهای کشور فراهم گردد و حالت انحصاری بودن آن در کشور و دنیا از بین رود و زمینه فعالیت های اقتصادی و تحقیقاتی وسیعتری فراهم گردد.

مراتب جهت اطلاع و امکان استفاده از این تکنولوژی و یا آموزش متخصصین این بخش و یا انجام پروژه های تحقیقاتی- کاربردی و یا مشاوره ای ارسال میگردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به وبلاگHydroemadi.blogfa.com) (مراجعه نمایید تا از کلیه تجربیات، مفاهیم علمی، نحوه خرید و دوره های آموزشی تخصصی آگاهتر شوید.

 لطفا قبل از هر اقدامی کلیه اطلاعات و تجربیات و شرایط واگذاری و دوره های آموزشی را در وبلاگ مطالعه و سپس بصورت تلفنی تماس حاصل نمایید.

۱- برای عمق تا ۲۵ متر بصورت دو پارامتری کمی  با مبلغ ۲۵ میلیون ریا ل(سطح یک)

۲-برای عمق تا ۹۵متر بصورت ۵ پارامتری کمی  با مبلغ ۵۰ میلیون ریال(سطح دو)

۳-برای عمق تا ۴۰۰ متر بصورت ۲۱ پارامتری کمی و کیفی   با مبلغ ۱۰۰میلیون ریال(سطح سه)

با تشکر

سید مهدی عمادی- محمد تقی عظیمی

 

[ پنجشنبه 9 خرداد1392 ] [ 8:22 ] [ آزاد رایانه ]
درباره وبلاگ

امکانات وب
2734802